Nawigacja

Zamówienia publiczne

Usługa utrzymania SOLM

19.10.2023

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania nad systemem - System Obsługi Licencji Maszynistów.

Termin realizacji

Zamówienie będzie realizowane przez 6 miesiące od dnia zawarcia umowy

Kryteria oceny ofert

Cena: 60%
Czas naprawy błędu: 40%

Termin składania ofert

03.11.2023 r. godz. 10:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/133288/notice/public/details

Metadane

Data publikacji : 19.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
do góry