Nawigacja

Zamówienia publiczne

Dostawa biblioteki taśmowej LTO

25.09.2023


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa biblioteki taśmowej LTO.

Termin realizacji

W terminie zadeklarowanym w ofercie, nie dłuższym niż 60 dni od zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena: 60%
Okres gwarancji: 40%

Termin składania ofert

04.10.2023 r. godz. 10:30


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/106871/details

Metadane

Data publikacji : 25.09.2023
Data modyfikacji : 24.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry