Nawigacja

Zamówienia publiczne

Rozszerzenie licencji dla urządzenia Stormshield

22.09.2023

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie licencji dla urządzenia Stormshield SN2100 do poziomu Premium UTM Security Pack.

Termin realizacji

Maksymalny termin wykonania zamówienia to 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena: 100%

Termin składania ofert

20.10.2023 r. godz. 10:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/127922/notice/public/details

Metadane

Data publikacji : 22.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
do góry