Nawigacja

Projekty UE

Wsparcie realizacji zadań UTK w latach 2023 – 2024 r.

18.10.2023

Urząd Transportu Kolejowego, jako beneficjent Programu Pomoc Techniczna 2021-2027, realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Wsparcie realizacji zadań UTK w latach 2023 – 2024 r.”
nr : PTFE.01.01-IZ.00-0020/23 na podstawie Porozumienia nr r PTFE.01.01-IZ.00-0020/23-00 o dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu:

Wsparcie działalności UTK, jako instytucji kluczowej w obszarze transportu kolejowego, w zakresie zadań związanych bezpośrednio z wdrażaniem polityki spójności poprzez: wsparcie eksperckie w obszarze merytorycznej realizacji zadań, podniesienie kwalifikacji pracowników komórek organizacyjnych, wyposażenie stanowisk pracy.

Opis projektu:

Projekt przewiduje finansowanie:

  1. Wsparcia eksperckiego w obszarze merytorycznej realizacji procesów związanych z prowadzeniem przez UTK postępowań administracyjnych.
  2. Organizacji i przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń dedykowanych dla pracowników Urzędu Transportu Kolejowego zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności.
  3. Zakupu elementów technicznych systemu informatycznego takich jak komputery przenośne oraz urządzenia wielofunkcyjne.

W efekcie realizacji Projektu zapewniony zostanie niezbędny właściwy potencjał do prawidłowego i sprawnego wdrożenia zadań UTK dotyczących realizacji polityki spójności w zakresie wdrażania przedsięwzięć w transporcie kolejowym finansowanych ze środków UE.

Termin realizacji projektu: 1 stycznia 2023 r. - 31 grudnia 2024 r.

Wartość całkowita projektu: 1 550 000,00 PLN

Wartość dofinansowania UE (EFRR) w PLN: 1 235 505, 00 PLN

Metadane

Data publikacji : 18.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena Łuczyńska-Maszkowska Wydział ds. Projektów Unijnych Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Frankowski BP
do góry