Nawigacja

Projekty UE

Projekt „Kampania Kolejowe ABC II”

30.12.2020

Urząd Transportu Kolejowego jako beneficjent realizuje projekt „Kampania Kolejowe ABC II” na podstawie Umowy nr POIS.05.02.00-00-0045/20-01 o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020, zawartej 27 listopada 2020 r. przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Cel projektu:

Propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wzorców odpowiedzialnego zachowania się na obszarach ruchu kolejowego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów stacji, przystanków i przejazdów kolejowych.

Cele Projektu będą realizowane w szczególności poprzez:

  • upowszechnianie zasad bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży na terenie całego kraju,
  • propagowanie wzorców i naukę dzieci i młodzieży bezpiecznego zachowania na obszarach ruchu kolejowego,
  • zwiększenie świadomości na temat zagrożeń dla bezpieczeństwa wśród najmłodszych pasażerów i uczestników ruchu,
  • promowanie bezpieczeństwa wśród ogółu społeczeństwa poprzez ogólnokrajowe media.

Opis projektu:

„Kampania Kolejowe ABC II” to drugi etap ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowanej do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców.

Działania w ramach Projektu będą realizowane dwutorowo poprzez:

  • przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej informacyjno-edukacyjnej kampanii medialnej,
  • przygotowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych bezpośrednio w placówkach edukacyjnych na terenie całej Polski (zakłada się przeszkolenie 10 000 dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych).

Termin realizacji projektu: 1 października 2020 r. – 30 września 2023 r.

Wartość całkowita projektu: 57 820 000,00 PLN

Wartość dofinansowania UE (FS) w PLN: 49 147 000,00 PLN (tj. 85 proc. wydatków kwalifikowanych)

Data przyznania dofinansowania: 27 listopada 2020 r.

W ramach systemu realizacji projektów POIiŚ funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczone są na stronie: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.

Informacje  potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych można zgłaszać w szczególności poprzez:

  1. naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
  2. https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Metadane

Data publikacji : 30.12.2020
Data modyfikacji : 29.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Frankowski BP
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Frankowski
do góry