Nawigacja

Projekty UE

Wsparcie eksperckie realizacji zadań UTK w 2020 r.

03.04.2020

Urząd Transportu Kolejowego, jako beneficjent Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje projekt „Wsparcie eksperckie realizacji zadań UTK w 2020 r.” nr POPT.02.01.00-00-0315/20 na podstawie Porozumienia nr UDA-POPT.02.01.00-00-0315/20-01 o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zawartego 01 kwietnia 2020 r. przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Cel projektu:

Wsparcie realizacji zadań UTK poprzez wsparcie finansowania ekspertyz.

Opis projektu:

Projekt przewiduje finansowanie kosztów wykonania specjalistycznej ekspertyzy w zakresie zadań i działalności UTK, jako instytucji kluczowej z punktu widzenia realizacji polityki spójności. W szczególności w ramach projektu współfinansowane będą koszty ekspertyzy dotyczącej zagadnień o szczególnym znaczeniu dla sektora kolejowego. Efektem projektu będzie usprawnienie procesów realizowanych przez UTK w ramach polityki spójności 2014-2020.

Termin realizacji projektu: 1 stycznia - 31 grudnia 2020 r.

Wartość całkowita projektu: 221 400,00 PLN

Wartość dofinansowania UE (FS) w PLN: 159 961,50 PLN (tj. 85 proc. wydatków kwalifikowanych)

Data przyznania dofinansowania: 01 kwietnia 2020 r.

Metadane

Data publikacji : 03.04.2020
Data modyfikacji : 17.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Daniel Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Bębenek
do góry