Nawigacja

Projekty UE

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Wzmocnienie potencjału kadrowego UTK poprzez współfinansowanie zatrudnienia pracowników w 2019 r.

09.04.2019

Urząd Transportu Kolejowego, jako beneficjent Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizuje projekt „Wzmocnienie potencjału kadrowego UTK poprzez współfinansowanie zatrudnienia pracowników w 2019 r.”
nr POPT.01.01.00-00-0261/19 na podstawie Porozumienia nr UDA-POPT.01.01.00-00-0261/19-01 o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zawartego 15 marca 2019 r. przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Cel projektu:

Wzmocnienie potencjału i utrzymanie na wysokim poziomie jakości zasobów ludzkich UTK poprzez wsparcie finansowania wynagrodzeń pracowników UTK zaangażowanych we wdrażanie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.

Opis projektu:

Projekt przewiduje finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników UTK, jako instytucji kluczowej z punktu widzenia realizacji polityki spójności. W szczególności w ramach projektu współfinansowane będą koszty wynagrodzeń zasadniczych, dodatków stażowych oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników UTK zaangażowanych
w realizację polityki spójności.

Termin realizacji projektu: 1 stycznia - 31 grudnia 2019 r.

Wartość całkowita projektu: 2 745 911,00 PLN

Wartość dofinansowania UE (FS) w PLN: 2 334 024,35 PLN (tj. 85 proc. wydatków kwalifikowanych)

Data przyznania dofinansowania: 15 marca 2019 r.

Metadane

Data publikacji : 09.04.2019
Data modyfikacji : 31.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edyta Daniel Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Bębenek
do góry