Nawigacja

Pasażerowie

Pasażerowie

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego jest organem właściwym w sprawach nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów w transporcie kolejowym, do którego zadań należy nadzór nad przestrzeganiem:

  1. przepisów rozporządzenia 2021/782/UE;
  2. zakazu stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym.

(art. 10 ust. 1a w związku z art. 13 ust. 1b pkt 1-2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym)

 

Metadane

Data publikacji : 12.10.2023
Data modyfikacji : 12.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Ziębiński Biuro Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Ziębiński
do góry