Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego poprzez zapewnienie stałego dostępu do publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz funkcjonalności IP Centrex wirtualnej centralki telefonicznej VPABX

02.12.2022

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego poprzez zapewnienie stałego dostępu do publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz funkcjonalności IP Centrex  wirtualnej centralki telefonicznej VPABX.

Termin realizacji

Zamówienie realizowane będzie przez okres 36 miesięcy począwszy od 2 stycznia 2023 r. przy czym czynności związane z konfiguracją centrali oraz telefonów IP odbędą się w terminie wskazanym w pkt. 28.4 Opisie przedmiotu zamówienia.

Kryteria oceny ofert

Cena 100 %

Termin składania ofert

12.12.2022 godz. 11:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/79784/details

Metadane

Data publikacji : 02.12.2022
Data modyfikacji : 02.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Kochańska BDG
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Kochańska
do góry