Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi symetrycznego dostępu do internetu wraz z serwisem naprawczym na potrzeby Oddziału Terenowego w Szczecinie

07.11.2022

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług polegających na zapewnieniu usługi symetrycznego dostępu do internetu wraz z serwisem naprawczym na potrzeby oddziału terenowego w Szczecinie.

Termin realizacji

Zamówienie realizowane będzie przez okres 36 miesięcy, począwszy od dnia 01.12.2022 od godziny 00:01 do 30.11.2025 do godz. 23:59..

Kryteria oceny ofert

Cena 100 %

Termin składania ofert

15.11.2022 godz. 11:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/90704/notice/public/details

Metadane

Data publikacji : 07.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
do góry