Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradczych w zakresie badania poprawności kalkulacji opłat za dostęp do stacji pasażerskiej.

16.08.2022


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych w zakresie badania poprawności kalkulacji opłat za dostęp do stacji pasażerskiej.

Termin realizacji

3 miesiące od daty podpisania umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena 60 %
Doświadczenie 40%

Termin składania ofert

26.08.2022 godz. 12:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/69707/details


 

Metadane

Data publikacji : 16.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
do góry