Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę naturalnej wody źródlanej wraz z dzierżawą i sanityzacją urządzeń dozujących wodę

29.06.2022

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa naturalnej wody źródlanej wraz z dzierżawą i sanityzacją urządzeń dozujących wodę

Termin realizacji

Zamówienie realizowane będzie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania wartości umowy w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej

Kryteria oceny ofert

Cena 100 %

Termin składania ofert

13.07.2022 godz. 12:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/65086/details

Metadane

Data publikacji : 29.06.2022
Data modyfikacji : 07.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Kochańska BDG
Osoba modyfikująca informację:
Monika Wakuluk
do góry