Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów promocyjnych

15.06.2022


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów promocyjnych z logo Urzędu Transportu Kolejowego i Rzecznika Praw Pasażera Kolei na rzecz Zamawiającego.

Termin realizacji

Zamówienie realizowane będzie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena 80 %

Jakość 20%

Termin składania ofert

24.06.2022 godz. 12:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/63880/details

Metadane

Data publikacji : 15.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
do góry