Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Zapytanie ofertowe na usługę symetrycznego dostępu do internetu wraz z serwisem naprawczym na potrzeby zamawiającego w dwóch lokalizacjach

13.04.2022


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi symetrycznego dostępu do internetu wraz z serwisem naprawczym na potrzeby zamawiającego w dwóch lokalizacjach.

Termin realizacji

Zamówienie w zakresie Części 1 realizowane będzie przez okres 14 miesięcy począwszy od 1.05.2022 r. od godziny 00:01 do 30.06.2023 r. do godz. 23:59.
Zamówienie w zakresie Części 2 realizowane będzie przez okres 10 miesięcy począwszy od 1.09.2022 r. od godziny 00:01 do 30.06.2023 r. do godz. 23:59.

Kryteria oceny ofert

Cena 100 %

Termin składania ofert

20.04.2022 godz. 10:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/57781/details

Metadane

Data publikacji : 13.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Monika Wakuluk
do góry