Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ALBUMÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU „KAMPANIA KOLEJOWE ABC II”.

02.08.2021

Skarb Państwa - Urząd Transportu Kolejowego, zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy na zaprojektowanie i wykonanie albumów promocyjnych projketu "Kampania Kolejowe ABC II".

Przedmiot Zamówienia:

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ALBUMÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU „KAMPANIA KOLEJOWE ABC II”.

Termin realizacji:

Zamówienia będzie realizowane w terminie do 40 dni od dnia zawarcia umowy.

Termin składanoia ofert:

13 sierpnia 2021, godzinia 10:00.

Postępowanie jest prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem:https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/35673/details

 

 

Metadane

Data publikacji : 02.08.2021
Data modyfikacji : 16.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Anna Czochra BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry