Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Zapytanie Ofertowe na organizacja i obsługa techniczna 3 konferencji online w ramach projektu „Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej – Europejski Rok Kolei”

22.07.2021

Skarb Państwa – Urząd Transportu Kolejowego, zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy na organizacja i obsługa techniczna 3 konferencji online w ramach projektu „Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej – Europejski Rok Kolei”.


UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Nowy termin składania ofert to: 11.08.2021 godz. 11:00


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa techniczna 3 konferencji online w ramach projektu „Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej – Europejski Rok Kolei”.

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu POIiŚ nr 5.2-25 pn. „Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej – Europejski Rok Kolei” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Termin realizacji

Zamówienie realizowane będzie w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena 60 %

Ocena funkcjonalności platformy 20 %

Ocena koncepcji wizualnej miejsca debaty 20 %

Termin składania ofert

2 sierpnia 2021 r. godz. 11:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/34810/details

Metadane

Data publikacji : 22.07.2021
Data modyfikacji : 30.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Maksimiuk
do góry