Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)”,

28.05.2021

 

Skarb Państwa – Urząd Transportu Kolejowego, zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy na zakup i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)”,


 

Termin realizacji:

Termin realizacji Przedmiotu Umowy to 40 dni od dnia podpisania Umowy

Kryteria oceny ofert

Cena 100 %

Termin składania ofert

9 czerwca 2021 r. godz. 10:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/app/HomeServlet?MP_action=status_tab&demandIdentity=36160&MP_module=demand&MP_statusMsg=jsp.notice_tab.publishNotice.true

Metadane

Data publikacji : 28.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Anna Czochra BDG
do góry