Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie Ofertowe na dostawę 4 miasteczek edukacyjnych w ramach projektu "Kampania Kolejowe ABC"

25.05.2021

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu POIŚ.05.02.00-00-0007/16 pn. „Kampania Kolejowe ABC”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Skarb Państwa – Urząd Transportu Kolejowego, zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy na dostawę materiałów edukacyjnych w postaci 4 zestawów miasteczek edukacyjnych dla laureatów konkursów organizowanych w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC”.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów edukacyjnych w postaci 4 zestawów miasteczek edukacyjnych dla laureatów konkursów organizowanych w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC”.

Termin realizacji

Zamówienie realizowane będzie w terminie do 35 dni od dnia podpisania umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena = 100 %

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/29553/details

Termin składania ofert

02 czerwca 2021 r. godz. 12:00

Metadane

Data publikacji : 25.05.2021
Data modyfikacji : 09.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Kochańska BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry