Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów informacyjno - promocyjnych w ramach projektu pn:"Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)"

12.04.2021

Skarb Państwa – Urząd Transportu Kolejowego, zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy na zakup i dostawę materiałów informacyjno - promocyjnych w ramach projektu "Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)".


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawę materiałów informacjo - promocyjnych w ramach projektu "Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)".

Termin realizacji

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostalo zrealizowane:

- termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy;

- zakończenie: 40 dni od podpisania umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena 100 %

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=31819

Termin składania ofert

20 kwietnia 2021 r. godz. 10:00

Metadane

Data publikacji : 12.04.2021
Data modyfikacji : 28.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Anna Czochra BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry