Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Zapytanie ofertowe na usługi prenumeraty prasy krajowej drogą elektroniczną dla Urzędu Transportu Kolejowego.

24.02.2021

 

Skarb Państwa – Urząd Transportu Kolejowego, zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy na realizację usługi prenumeraty prasy krajowej drogą elektroniczną dla Urzędu Transportu Kolejowego.

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi prenumeraty prasy krajowej drogą elektroniczną dla Urzędu Transportu Kolejowego.

Termin realizacji

Zamówienie realizowane będzie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2023 r.

Kryteria oceny ofert

Cena 100 %

Termin składania ofert

3 marca 2021 r. godz. 15:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/lowcost/current/list?USER_MENU_HOVER=lowcostCurrentNoticePublicList

Metadane

Data publikacji : 24.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Czochra BDG
Osoba udostępniająca informację:
Anna Czochra BDG
do góry