Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Zapytanie ofertowe na dostawę prasy krajowej i zagranicznej dla Urzędu Transportu Kolejowego w podziale na części:Część 1 – dostawa prasy krajowej papierowej;Część 2 – dostawa prasy zagranicznej papierowej; Część 3 – usługi prenumeraty prasy krajowej drogą elektroniczną.

05.01.2021

Skarb Państwa - Urząd Transportu Kolejowego, zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy na realizację dostawy prasy krajowej i zagranicznej dla Urzędu Transportu Kolejowego w podziale na części: Część 1 – dostawa prasy krajowej papierowej; Część 2 – dostawa prasy zagranicznej papierowej; Część 3 – usługi prenumeraty prasy krajowej drogą elektroniczną

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy krajowej i zagranicznej dla Urzędu Transportu Kolejowego w podziale na części:

Część 1 - dostawa prasy krajowej papierowej;

Część 2 - dostawa prasy zagranicznej papierowej;

Część 3 - usługi prenumeraty prasy krajowej drogą elektroniczną

Termin realizacji

Termin wykonania zamówienia dla Części 1, 2 i 3: od 1 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Kryteria oceny ofert

Cena 100 %

Termin składania ofert

14 stycznia 2021 r. godz. 10:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/21902/details

Metadane

Data publikacji : 05.01.2021
Data modyfikacji : 05.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Czochra BDG
Osoba udostępniająca informację:
Anna Czochra BDG
Osoba modyfikująca informację:
Anna Czochra
do góry