Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU „AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA KOLEJOWEGO (ABK)”

31.12.2020

Skarb Państwa – Urząd Transportu Kolejowego, zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy na wykonanie i dostawę materiałów informacyjno - promocyjnych w ramach projektu "Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)".

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów informacjo - promocyjnych w ramach projektu "Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)".

Termin realizacji

Zamówienie realizowane będzie w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 01 marca 2021 r.

Kryteria oceny ofert

Cena 100 %

Termin składania ofert

14 stycznia 2021 r. godz. 15:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/21829/details

Metadane

Data publikacji : 31.12.2020
Data modyfikacji : 11.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Czochra BDG
Osoba udostępniająca informację:
Anna Czochra BDG
Osoba modyfikująca informację:
Anna Czochra
do góry