Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w technologii IP

15.12.2020

Urząd Transportu Kolejowego zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług telekomunikacyjnych w technologii IP.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w technologii IP.

Termin realizacji

24 miesiące od 2.01.2021 r.

Kryteria oceny ofert

Cena 100 %

Termin składania ofert

22 grudnia 2020 r. godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/20873/details

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 15.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Czochra BDG
Osoba udostępniająca informację:
Anna Czochra BDG
do góry