Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Zapytanie ofertowe na usługę utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, socjalnych oraz innych, wykorzystywanych lub zajmowanych przez Oddziały Terenowe Urzędu Transportu Kolejowego znajdujące się w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu

04.12.2020

Skarb Państwa – Urząd Transportu Kolejowego, zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy na realizację usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, socjalnych oraz innych, wykorzystywanych lub zajmowanych przez Oddziały Terenowe Urzędu Transportu Kolejowego znajdujące się w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu.


 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, socjalnych oraz innych, wykorzystywanych lub zajmowanych przez Oddziały Terenowe Urzędu Transportu Kolejowego znajdujące się w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu.

Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery odrębne części, jak niżej:

Część 1 – Usługa systematycznego utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, socjalnych oraz innych, wykorzystywanych lub zajmowanych przez Oddział Terenowy Urzędu Transportu Kolejowego w Krakowie.
Część 2 – Usługa systematycznego utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, socjalnych oraz innych, wykorzystywanych lub zajmowanych przez Oddział Terenowy Urzędu Transportu Kolejowego w Katowicach.
Część 3 – Usługa systematycznego utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, socjalnych oraz innych, wykorzystywanych lub zajmowanych przez Oddział Terenowy Urzędu Transportu Kolejowego w Poznaniu.
Część 4 – Usługa systematycznego utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, socjalnych oraz innych, wykorzystywanych lub zajmowanych przez Oddział Terenowy Urzędu Transportu Kolejowego we Wrocławiu.

Termin realizacji

Zamówienie realizowane będzie przez okres 24 miesięcy licząc od 4 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. (w przypadku Części 1, 2 i 3).
Zamówienie realizowane będzie przez okres 6 miesięcy licząc od 4 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. (w przypadku Części 4).

Kryteria oceny ofert

Cena 100 %

Termin składania ofert

11 grudzień 2020 r. godz. 10:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zp.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/20452/details

Metadane

Data publikacji : 04.12.2020
Data modyfikacji : 24.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Maksimiuk
do góry