Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

UNIEWAŻNIONE Świadczenie usługi wsparcia i rozwoju systemu Enova 365

18.09.2020

Urząd Transportu Kolejowego zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usługi wsparcia i rozwoju systemu Enova 365


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia i rozwoju systemu Enova 365

Termin realizacji

24 miesiące od 1.01.2021 r.

Kryteria oceny ofert

Cena 100 %

Termin składania ofert

28 września 2020 r. godz. 11:00


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zamowienia.utk.gov.pl/pn/utk/demand/notice/public/4771/details


 

Metadane

Data publikacji : 18.09.2020
Data modyfikacji : 29.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry