Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Zapytanie ofertowe (powtórzone) - produkcja filmu edukacyjnego

02.09.2020

Urząd Transportu Kolejowego zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy na usługę produkcji filmu edukacyjnego będącego podziękowaniem dla pracowników kolei za ich służbę w czasie pandemii COVID-19

28.09.2020 - Wybór oferty najkorzystniejszej

W załącznikach do strony została opublikowana informacja o wyborze oferty najkorzysniejszej.


07.09.2020 - Wyjaśnienia treści zapytania

07.09.2020 r. zostały opublikowane wyjaśnienia zapytania ofertowego.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu edukacyjnego będącego podziękowaniem dla pracowników kolei za ich służbę w czasie pandemii COVID-19

Termin realizacji

do 60 dni od zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena 70 %
Koncepcja kreatywna filmu 30%

Termin składania ofert

9 września 2020 r. godz. 16:15


 

Metadane

Data publikacji : 02.09.2020
Data modyfikacji : 28.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Kochańska BDG
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Maksimiuk
do góry