Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Zapytanie ofertowe - na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych opatrzonych logo UTK

15.06.2020

Urząd Transportu Kolejowego, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych opatrzonych logo UTK.


25.06.2020 Wyjaśnienia Zapytania 2

Niniejszym udostępniam wyjaśnienia zapytania ofertowego w odpowiedzi na złożne pytanie oraz ujednolicony na dzien 25.06.2020 załącznik nr 1 OPZ. Jednocześnie w związku z wprowadzonymi zmianami informuję, że wydłużeniu ulega termin składania ofert.

UWAGA NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT 1 lipca 2020 r. do godziny 12:00


22.06.2020 Wyjaśnienia Zapytania

Niniejszym udostępniam wyjaśnienia zapytania ofertowego w odpowiedzi na złożne pytania oraz ujednolicony na dzien 22.06.2020 załącznik nr 1 OPZ. Jednocześnie w związku z wprowadzonymi zmianami informuję, że wydłużeniu ulega termin składania ofert. W plikach opublikowano również wzór zawieszki zapachowej.

UWAGA NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT 29 czerwca 2020 r. do godziny 12:00


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych na rzecz Zamawiającego.

Termin realizacji

Zamówienie realizowane będzie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena 80 %
Jakość 20%

Termin składania ofert

24 czerwca 2020 r. do godziny 12:00

Metadane

Data publikacji : 15.06.2020
Data modyfikacji : 26.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Maksimiuk
do góry