Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Zapytanie ofertowe - na sukcesywną dostawę naturalnej wody źródlanej wraz z dzierżawą i sanityzacją urządzeń dozujących wodę

29.05.2020

Urząd Transportu Kolejowego zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy na sukcesywną dostawę naturalnej wody źródlanej wraz z dzierżawą i sanityzacją urządzeń dozujących wodę.


17.06.2020 - Wybór oferty

W załącznikach opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.


12.06.2020 Wyjaśnienia Zapytania 3

Niniejszym udostępniam wyjaśnienia Zapytania Ofertowego w odpowiezi na złożne pytanie. Jednocześnie w związku z wprowadzonymi zmianami informuję, że wydłużeniu ulega termin składania ofert.

UWAGA NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT 15 czerwca 2020 r. do godziny 12:00


05.06.2020 Zmiana terminu składania ofert

UWAGA NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT 10 czerwca 2020 r. do godziny 12:00


04.06.2020 Wyjaśnienia Zapytania 2

Niniejszym udostępniam wyjaśnienia Zapytania Ofertowego w odpowiezi na złożne pytanie. Jednocześnie publikuję ujednolicąną na dzień 04.06.2020 wersję Formularza Ofertowego.


04.06.2020 Wyjaśnienia Zapytania 1

Niniejszym udostępniam wyjaśnienia Zapytania Ofertowego w odpowiezi na złożne pytanie


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wody źródlanej oraz dzierżawa i sanityzacja urządzeń dozujących wodę i stojaków na butle z wodą na rzecz Zamawiającego.

Termin realizacji

Zamówienie realizowane będzie przez 24 miesiące od daty podpisania Umowy lub do wyczerpania wartości umowy w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

Kryteria oceny ofert

Cena 100 %

Termin składania ofert

8 czerwca 2020 r. do godziny 12:00

 

Metadane

Data publikacji : 29.05.2020
Data modyfikacji : 17.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Maksimiuk
do góry