Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe - produkcja filmu edukacyjnego, dotyczącego wpływu stanu psychofizycznego na wykonywanie obowiązków służbowych maszynistów.

31.07.2019

Urząd Transportu Kolejowego, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na produkcję filmu edukacyjnego, dotyczącego wpływu stanu psychofizycznego na wykonywanie obowiązków służbowych maszynistów.


03.09.2019 Wybór oferty najkorzystniejszej

W załącznikach do strony zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 


09.08.2019 Informacja o złożonych ofertach

W załącznikach do strony zamieszczono informację o złożonych ofertach.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu edukacyjnego, dotyczącego wpływu stanu psychofizycznego na wykonywanie obowiązków służbowych maszynistów.

Termin realizacji

Do 31 października 2019 r.

Kryteria oceny ofert

Cena 50%

Koncepcja 30%

Portfolio 20%

Termin składania ofert

8 sierpnia 2019 r.

Metadane

Data publikacji : 31.07.2019
Data modyfikacji : 03.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry