Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

UNIEWAŻNIONE - Zapytanie ofertowe - produkcja filmu edukacyjnego, dotyczącego wpływu stanu psychofizycznego na wykonywanie obowiązków służbowych maszynistów.

02.07.2019

Urząd Transportu Kolejowego, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na produkcję filmu edukacyjnego, dotyczącego wpływu stanu psychofizycznego na wykonywanie obowiązków służbowych maszynistów.


18.07.2019 Unieważnienie postępowania

Postępowania zostało unieważnione na podstawie pkt 10 ppkt 4 Zapytania Ofertowego.


12.07.2019 Informacja o złożonych ofertach

W załącznikach do strony zamieszczono informację o złożonych ofertach.


09.07.2019 Zaktualizowano załącznik nr 3

W załącznikach do strony zamieszczono zaktualizowany załączniki nr 3.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu edukacyjnego, dotyczącego wpływu stanu psychofizycznego na wykonywanie obowiązków służbowych maszynistów.

Termin realizacji

Do 31 października 2019 r.

Kryteria oceny ofert

Cena 50%

Koncepcja 30%

Portfolio 20%

Termin składania ofert

10 lipca 2019 r.

Metadane

Data publikacji : 02.07.2019
Data modyfikacji : 03.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry