Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe - produkcja filmu edukacyjnego, dotyczącego bezpiecznego zachowania się na przejazdach kolejowo–drogowych

25.04.2019

Urząd Transportu Kolejowego, zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty na produkcję filmu edukacyjnego, dotyczącego bezpiecznego zachowania się na przejazdach kolejowo–drogowych.

 


21.06.2019 Informacja o wyborze oferty

W załącznikach do strony zamieszczono informację o wyborze oferty.


16.05.2019 Informacja o złożonych ofertach

W załącznikach do strony zamieszczono informację o złożonych ofertach.


09.05.2019 Zmiana terminu składania ofert

UWAGA NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT 13 maja 2019 r.

Ponadto w załącznikach do strony zamieszczono załączniki nr 2 i 3 w wersji edytowalnej


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu edukacyjnego, dotyczącego bezpiecznego zachowania się na przejazdach kolejowo–drogowych.

Termin realizacji

30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena 50%

Koncepcja 30%

Portfolio i referencje 20%

Termin składania ofert

10 maja 2019 r.

Metadane

Data publikacji : 25.04.2019
Data modyfikacji : 03.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry