Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy

27.02.2019

Urząd Transportu Kolejowego zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich (okresowych i kontrolnych) pracowników Urzędu Transportu Kolejowego i badań wstępnych osób przyjmowanych do pracy w Urzędzie oraz wydawanie orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy lub o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy.

Termin realizacji

24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena 100%

Termin składania ofert

11 marzec 2019 r. godz. 12:00

Metadane

Data publikacji : 27.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
do góry