Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

UNIEWAŻNIONE - Zapytanie ofertowe - wykonanie audytu sprawdzającego wdrożenie w Urzędzie Transportu Kolejowego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 wraz z opracowaniem raportu i rekomendacji (działań udoskonalających)

17.09.2018

Urząd Transportu Kolejowego zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty na wykonanie audytu sprawdzającego wdrożenie w Urzędzie Transportu Kolejowego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 wraz z opracowaniem raportu i rekomendacji (działań udoskonalających)


Ze względu na szacunkową wartość zamówienia poniżej 30 000 euro, do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)


24.10.2018 - Unieważnienie postępowania

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione.


Przedmiot zamówienia

Wykonanie audytu sprawdzającego wdrożenie w Urzędzie Transportu Kolejowego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 wraz z opracowaniem raportu, identyfikacją niezgodności i rekomendacji (działań udoskonalających) w celu uzyskania zdolności do uzyskania certyfikatu.

Termin realizacji

30 dni od zawarcia umowy

Kryteria oceny ofert

Cena 100 %

Termin składania ofert

28 września 2018 r.

Metadane

Data publikacji : 17.09.2018
Data modyfikacji : 02.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry