Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe na systematyczną dostawę prasy krajowej i zagranicznej w wersji papierowej i elektronicznej na rok 2018

14.12.2017

Urząd Transportu Kolejowego zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty na systematyczną dostawę prasy krajowej i zagranicznej w wersji papierowej i elektronicznej na rok 2018.

Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa prasy w wersji papierowej i elektronicznej na rok 2018 dla Urzędu Transportu Kolejowego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
Część 1 – Dostawa prasy krajowej i zagranicznej w wersji papierowej.
Część 2 – Usługa dostępu do prasy krajowej w wersji elektronicznej.

Kryteria oceny ofert: Cena 100 %

Termin składania ofert: 22 grudnia 2017 r. godz. 10:00

Metadane

Data publikacji : 14.12.2017
Data modyfikacji : 09.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Gorta-Busz BAF
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Gorta-Busz
do góry