Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym

08.11.2017

Urząd Transportu Kolejowego zwany dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz Skarbu Państwa – Urzędu Transportu Kolejowego, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu (transporcie) i doręczeniu przesyłek kurierskich w systemie „od drzwi do drzwi”.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz Skarbu Państwa – Urzędu Transportu Kolejowego, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu (transporcie) i doręczeniu przesyłek kurierskich w systemie „od drzwi do drzwi”. Usługi realizowane będą dla wszystkich lokalizacji Zamawiającego, które zostały wyszczególnione w wymaganiach dotyczących oferty, stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego

Termin składania ofert: 16 listopada 2017 r. godz. 12.00

Kryteria oceny ofert: Cena 100 %

Zamówienie realizowane będzie w okresie 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2019 r.

Skan oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres zamowieniapubliczne@utk.gov.pl

 

Metadane

Data publikacji : 08.11.2017
Data modyfikacji : 13.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Gorta-Busz BAF
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Gorta-Busz
do góry