Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie Ofertowe na dostawę systematycznej usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, socjalnych oraz innych, wykorzystywanych lub zajmowanych przez Oddział Terenowy Urzędu Transportu Kolejowego w Poznaniu w latach 2017-2018.

27.07.2017

Urząd Transportu Kolejowego (UTK) zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa systematycznej usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych.

Termin składania ofert: 4 sierpnia 2017 r. do godziny 16:15 w siedzibie Zamawiającego przy Al. Jerozolimskie 134 w Warszawie, Kancelaria Główna, 12 piętro.

Ofertę należy złożyć w kopercie oznaczonej dopiskiem „BAF-WZPL.251.395.2017„Oferta na dostawę systematycznej usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, socjalnych oraz innych, wykorzystywanych lub zajmowanych przez Oddział Terenowy Urzędu Transportu Kolejowego w Poznaniu w latach 2017-2018.

Dopuszczalne jest złożenie w wyżej wymienionym terminie skanu oferty pocztą elektroniczną na adres zamowieniapubliczne@utk.gov.pl. W takim przypadku należy w temacie wiadomości wpisać „BAF-WZPL.251.395.2017„Oferta na dostawę systematycznej usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, socjalnych oraz innych, wykorzystywanych lub zajmowanych przez Oddział Terenowy Urzędu Transportu Kolejowego w Poznaniu w latach 2017-2018”.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował się kryterium:
1. Cena - 100%

 

Metadane

Data publikacji : 27.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Gorta-Busz BAF
do góry