Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa mebli biurowych oraz krzeseł konferencyjnych i foteli obrotowych wraz z montażem oraz sprzątnięciem opakowań

25.05.2017

Urząd Transportu Kolejowego, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę mebli biurowych oraz krzeseł konferencyjnych i foteli obrotowych wraz z montażem oraz sprzątnięciem opakowań.


22.06.2017 r. - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W załącznikach do strony dodano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.


Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części z możliwością składania ofert częściowych:

Część I: zakup i dostawa mebli biurowych

CPV 39130000-2 meble biurowe

Część II: zakup i dostawa krzeseł konferencyjnych i foteli obrotowych

CPV 39113100-8 fotele,

CPV 39112000-0 krzesła.

Termin realizacji: do 35 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.

Dostawa do lokalizacji w Warszawie, Lublinie, Krakowie.

Kryteria oceny ofert:

Cena 80 %

Termin dostawy 20 %

Termin składania ofert: 2 czerwca 2017 r. godz. 11:00

 

Metadane

Data publikacji : 25.05.2017
Data modyfikacji : 22.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BAF
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry