Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie Ofertowe na dostawę systematycznej usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, socjalnych oraz innych, wykorzystywanych lub zajmowanych przez Oddziały Terenowe Urzędu Transportu Kolejowego w latach 2017-2018.

22.03.2017

Urząd Transportu Kolejowego (UTK) zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa systematycznej usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29 marca 2017 r. do godziny 15:00

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania:
Zadanie 1 – Usługi sprzątania w Oddziale Terenowym UTK w Krakowie, ul. Halickiej 9, 31-036
Kraków.
Zadanie 2 – Usługi sprzątania w Oddziale Terenowym UTK we Wrocławiu, ul. Św. Antoniego 7,
50-073 Wrocław.
Zadanie 3 – Usługi sprzątania w Oddziale Terenowym UTK w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201
Poznań.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (tj. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie zadania lub dowolną ilość zadań, w tym np. na jedno zadanie).

Kryterium oceny ofert:

CENA - 100%

Metadane

Data publikacji : 22.03.2017
Data modyfikacji : 25.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Gorta-Busz BAF
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Gorta-Busz
do góry