Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe - na zakup i dostawę środków czystości

21.03.2017

Urząd Transportu Kolejowego, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę środków czystości.


21.04.2017 r. - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W załącznikach do strony dodano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej. 


Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania - możliwość składania ofert częściowych.

Dostawy w ramach przedmiotu zamówienia będą realizowane.

Termin realizacji: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Zadanie 1.
33760000-5 Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety

Zadanie 2.
39830000-9 Środki czyszczące

24955000-3 Chemiczne preparaty toaletowe
33711900-6 Mydło
39811100-1 Odświeżacze powietrza
39514200-0 Ścierki

Kryterium: Cena 100%

Termin składania ofert: 29 marca 2017 r. godz. 12:00

 

Metadane

Data publikacji : 21.03.2017
Data modyfikacji : 21.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BAF
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry