Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe - na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych

10.03.2017

Urząd Transportu Kolejowego (UTK) zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych.

UWAGA! W dniu 17 marca 2017 zostały dodane kolejne pytania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

UWAGA! W dniu 14 marca 2017 został wydłużony termin na składania ofert do 21 marca 2017 r., godz. 15:00.

Termin składania ofert: 21 marca 2017 r. godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego przy Al. Jerozolimskie 134 w Warszawie, Kancelaria Główna, 12 piętro.
Ofertę należy złożyć w kopercie oznaczonej dopiskiem „BAF-WZPL.251.125.2017 oferta na dostawę i wykonanie materiałów promocyjnych”.

Do oferty należy dołączyć:
a) próbki (po jednej sztuce) oferowanych produktów tj.:
- Notes A5
- Długopis (touchpen)
- Okładka na dokumenty
- Smycz
- Torba bawełniana
- Kubek
- Deska z klipem
(UWAGA! Próbki stanowią jedno z kryteriów oceny ofert) – Wykonawca, który
nie złoży razem z ofertą próbek, otrzyma 0 pkt. w kryterium JAKOŚĆ.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował się:
1. Cena - 65%
2 Jakość - 35%

Metadane

Data publikacji : 10.03.2017
Data modyfikacji : 18.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Gorta-Busz BAF
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry