Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe - Opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „OPIK Ogólnopolska Platforma Informacji Kolejowej”

08.02.2016

Urząd Transportu Kolejowego (UTK) zaprasza Wykonawców do składania ofert na: Opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „OPIK Ogólnopolska Platforma Informacji Kolejowej” do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014-2020

Metadane

Data publikacji : 08.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Kochańska BAF
do góry