Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe - Wykonanie opinii eksperckiej w sprawie wytycznych do podejmowania decyzji o stopniu zastosowania TSI w przypadku wydania przez Prezesa UTK decyzji nakazującej uzyskanie nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla podsystemu

27.11.2015

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opinii eksperckiej w sprawie wytycznych do podejmowania decyzji o stopniu zastosowania TSI w przypadku wydania przez Prezesa UTK decyzji nakazującej uzyskanie nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla podsystemu strukturalnego po modernizacji. Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Metadane

Data publikacji : 27.11.2015
Data modyfikacji : 05.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Kochańska
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Kochańska BAF
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Kochańska
do góry