Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe - studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści - ZMIANA ZAPYTANIA

05.03.2015

Urząd Transportu Kolejowego wszczyna postępowanie zamówieniowe dotyczące opracowania studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści - niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu eNadzor w konkursie w ramach Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

UWAGA! ZMIANA ZAPYTANIA!

Metadane

Data publikacji : 05.03.2015
Data modyfikacji : 06.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Kochańska
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Kochańska BAF
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Kochańska
do góry