Nawigacja

Zamówienia poniżej progu PZP

Strona znajduje się w archiwum.

Zapytanie ofertowe - tłumaczenie dokumentu na język angielski

14.11.2014

Urząd Transportu Kolejowego wszczyna postępowanie zamówieniowe o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych polskich kwoty 30.000 Euro, dotyczące tłumaczenia na język angielski dokumentu „Ocena funkcjonowania Rynku Transportu Kolejowego i Stanu Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego w 2013 r."

Metadane

Data publikacji : 14.11.2014
Data modyfikacji : 09.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Kochańska
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Kochańska BAF
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Kochańska
do góry