Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozeznanie cenowe - przeprowadzenie szkolenia z zakresu transportu kolejowego „Zarządzanie ryzykiem zgodnie z rozporządzeniem 402/2013”.

04.04.2023

Przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych| (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)


Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego – planuje udzielenie zamówienia na przeprowadzenie szkolenia z zakresu transportu kolejowego „Zarządzanie ryzykiem zgodnie z rozporządzeniem 402/2013”. 
W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowanie wartości zamówienia. Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w tym zakresie i przesłanie informacji dotyczących szacunkowych cen i kosztów, które będą pomocne w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia.

Informacje należy przesyłać na adres: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl.


 

Metadane

Data publikacji : 04.04.2023
Data modyfikacji : 26.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry