Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozeznanie cenowe - audyt bezpieczeństwa aplikacji internetowej o statusie rejestru państwowego

21.12.2022

Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych| (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

 

ZMIANA TERMINU

Przedłużenie terminu przesyłania rozeznań cenowych - do 9 stycznia 2023 r.


Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego (UTK) – planuje udzielenie zamówienia na wykonanie audytu bezpieczeństwa aplikacji internetowej o statusie rejestru państwowego.

W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowanie wartości zamówienia. Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w tym zakresie i przesłanie informacji dotyczących szacunkowych cen i kosztów, które będą pomocne w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia.

Informacje należy przesyłać na adres: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl.

Metadane

Data publikacji : 21.12.2022
Data modyfikacji : 29.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Kochańska BDG
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Kochańska
do góry