Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozeznanie cenowe - organizacja cyklu szkoleń dla inspektorów UTK

02.12.2022

Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego (UTK) – planuje udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie cyklu szkoleń dla grupy 80 inspektorów UTK w oparciu przekazane przez Zamawiającego materiały: model kompetencyjny, raport zbiorczy z sesji assesment center oraz inne informacje uzyskane od Zamawiającego w zakresie priorytetów rozwojowych wskazanych dla inspektorów UTK.

W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowanie wartości zamówienia. Mając na uwadze Państwa doświadczenie, Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w tym zakresie i przesłanie informacji dotyczących szacunkowych cen i kosztów, które będą pomocne w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia.

Informacje należy przesyłać w terminie do 9 grudnia 2022 r. na adres: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl.

Metadane

Data publikacji : 02.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Kochańska BDG
do góry