Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozeznanie cenowe na wykonywanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego oraz pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji Zamawiającego

23.11.2022

Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu p.z.p.


Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego (UTK) – planuje udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego oraz pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji Zamawiającego.

W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowanie wartości zamówienia. Mając na uwadze Państwa doświadczenie, Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w tym zakresie i przesłanie informacji dotyczących szacunkowych cen i kosztów, które będą pomocne w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia.

Informacje należy przesyłać w terminie do 2 grudnia 2022 r. na adres: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl.


 

Metadane

Data publikacji : 23.11.2022
Data modyfikacji : 12.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Monika Wakuluk
Osoba modyfikująca informację:
Monika Wakuluk
do góry