Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozeznanie cenowe na przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu POIS.05.02.00-00-0046/21 pn. „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”

16.08.2022

Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 KC ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.), a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.)


Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego planuje udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu POIS.05.02.00-00-0046/21 pn. „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”,

w tym:
1) Usługa produkcji i promocji (Część I):

  • filmu edukacyjno-informacyjnego oraz
  • 30 sekundowego spotu;

2) Przygotowanie i wydrukowanie poradnika informacyjno-promocyjnego o Projekcie (Część II);
3) Przygotowanie (Część III):

  • sesji zdjęciowej wnętrza Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (CEMM);
  • wirtualnego spaceru po siedzibie CEMM.

Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z prośbą o przesłanie informacji dotyczących cen i kosztów, które będą pomocne w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia.

Informacje proszę przesyłać w terminie do 24 sierpnia 2022 r. na adres: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl.


 

Metadane

Data publikacji : 16.08.2022
Data modyfikacji : 18.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Adam Szymański BDG
Osoba modyfikująca informację:
Adam Szymański
do góry