Nawigacja

Rozeznanie cenowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie 3 szkoleń z zakresu transportu kolejowego pt. "Działania kontrolne w zakresie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym"

12.08.2022

Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.), a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).


Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego (UTK) – planuje udzielenie zamówienia na przeprowadzenie 3 szkoleń z zakresu transportu kolejowego pt. „Działania kontrolne w zakresie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym”.

W celu wyboru właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowanie wartości zamówienia. Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w tym zakresie i przesłanie informacji dotyczących szacunkowych cen i kosztów, które będą pomocne w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia.

Informacje należy przesyłać w terminie do 18 sierpnia 2022 r. na adres: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl.


 

Metadane

Data publikacji : 12.08.2022
Data modyfikacji : 06.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Maksimiuk BDG
Osoba modyfikująca informację:
Monika Wakuluk
do góry